รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admisssion โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยาศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฟอร์มรับสมัคร

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS www.mytcas.com
28-31 พฤษภาคม 2566 รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต it.msu.ac.th
*ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.
*รับสมัครออนไลน์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
2 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ it.msu.ac.th
6 มิถุนายน 2566 สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ เวลา 09.00-15.00 น.
8 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ it.msu.ac.th
13-14 มิถุนายน 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com
15 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ admission.msu.ac.th
15-21 มิถุนายน 2566 รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงิน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ registration.msu.ac.th

เงื่อนไข

ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ต้องเข้าระบบการคัดเลือกกลาง บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสมัครลงทะเบียนในระบบ mytcas.com เพื่อใช้การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com โดยให้ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยเลขประตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน ในระบบ mytcas.com ให้ครบถ้วน โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนสำหรับผู้สมัคร TCAS66